Thông tin đăng nhập quản trị website

Thông tin đăng nhập quản trị:

  • user = admin
  • password = Ace0929651977 (nếu sai, xem cách lấy lại mật khẩu tài khoản admin tại đây)
  • Tải Xuống tại đây

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *